#
#

O MNIE

#


Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2003 roku pracuję jako psycholog oraz psychoterapeuta w placówkach opieki zdrowotnej, współpracowałam ze stowarzyszeniami i fundacjami.

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (certyfikat nr 21). Ukończyłam także kompleksowe szkolenie z terapii ericksonowskiej CURRICULUM w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Obecnie przyjmuję w gabinecie prywatnym. Pracuję także w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Genetyczna) oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego ‘Synapsis’.

Prowadzę psychoterapię indywidualną, par i rodzin. Pracuję najczęściej z osobami cierpiącymi z powodu: zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, zaburzeń psychotycznych, z osobami w sytuacjach kryzysowych (śmierć bliskiej osoby, choroba, utrata pracy, kryzys w relacji partnerskiej, rozstanie, przedłużający się stres).

Wcześniej przez wiele lat współpracowałam z hospicjum domowym, tworzyłam też grupy wsparcia dla osób w żałobie. Pracowałam z osobami chorymi na stwardnienie rozsiane. Konsultowałam osoby doświadczające problemów kardiologicznych, po operacjach chirurgicznych, w stadium terminalnym choroby nowotworowej. Realizowałam programy psychoedukacyjne, profilaktyczne oraz prowadziłam grupy wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Zajmowałam się aktywizacją zawodową i społeczną osób bezrobotnych i bezdomnych.

Pracuję pod regularną superwizją. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Stale podnoszę kompetencje zawodowe poprzez korzystanie ze szkoleń, konferencji i literatury tematycznej. Moje ważniejsze szkolenia dotyczyły pracy terapeutycznej z osobami z: zaburzeniami psychicznymi, doświadczeniami traumy, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, chorobą nowotworową, uzależnieniami, z niepomyślną diagnozą prenatalną oraz niepełnosprawnością. Szkoliłam się w pracy z małżeństwami/parami oraz rodzinami. Warsztat pracy wzbogaciłam dotychczas o: hipnozę, arteterapię, techniki motywacyjne, techniki pracy z ciałem i snem, techniki poznawczo-behawioralne, gestalt, mindfulness, somatic experiencing.

Szczegółowe informacje o moich kwalifikacjach znajdą Państwo na portalu: goldenline.pl