#
#

O PSYCHOTERAPII


Psychoterapia jest drogą, którą wspólnie przemierzają klient oraz terapeuta. Drogą do celu, który określa klient. Drogą, podczas której, klient przy wsparciu terapeuty, odkrywa swoje zasoby pomocne w rozwiązaniu trudności. Drogą do samopoznania i zmiany.

Psychoterapia jest procesem. Taki proces może wymagać czasu, który jest potrzebny na zbudowanie zaufania służącego szczeremu i otwartemu wyrażaniu uczuć i myśli przez klienta. Czas często jest też potrzebny do zdobycia przez klienta większej orientacji w swoich potrzebach oraz celach życiowych. Czasami leczące i wystarczające może okazać się już jedno bądź kilka spotkań terapeutycznych. Dzieje się tak, gdyż zmiana jest nieunikniona i często rozpoczyna się wcześniej, zanim klient trafi na terapię. Terapia może pomóc w dostrzeżeniu tej zmiany, ustaleniu jej kierunku i kroków do celu.

Większość badań na temat psychoterapii pokazuje, że głównym czynnikiem leczącym jest dobra relacja zawiązana między klientem i terapeutą. Techniki czy podejście terapeutyczne stanowią sprawę drugorzędną w procesie terapii. Zdarza się jednak, że klienci wolą wiedzieć więcej na temat specyfiki pracy danego terapeuty. Z tego powodu poniżej przedstawiam krótką charakterystykę głównych podejść, których używam w pracy.

Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu

Jest to terapia skoncentrowana na określeniu i osiągnięciu przez klienta celu, który sobie stawia. Szczególnie uwzględniane są zasoby klienta i jego mocne strony pomocne w znalezieniu dobrego dla niego rozwiązania. Terapia ta bazuje na poszukiwaniu i wzmacnianiu występujących w życiu klienta wyjątków od sytuacji problemowych. Klient jest uważany za eksperta w sprawach dotyczących własnego życia. Terapeuta akceptuje sposób patrzenia klienta na życie i pomaga klientowi znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie. Zajmuje się historią życia klienta w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do poznania jego mocnych stron, doświadczeń i sposobów radzenia sobie z wcześniejszymi kryzysami.

Czas trwania procesu terapeutycznego nie jest ściśle określony, jednak jako psychoterapia krótkoterminowa, stara się ona osiągnąć wyznaczone przez klienta cele, w jak najkrótszym czasie.

Główne założenia, czyli filozofia centralna podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniu brzmi:

  • ‘Jeśli coś działa, rób tego więcej.’
  • ‘Jeśli coś nie działa, rób coś innego.’
  • ‘Jeśli coś się nie zepsuło - nie naprawiaj tego.’

Podejście psychoterapeutyczne skoncentrowane na rozwiązaniu (BSFT – Brief Solution Focused Therapy) zostało zapoczątkowane w latach 70-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych w Brief Family Therapy Center w Millwauke. Głównymi twórcami są Steve de Shazer oraz Insoo Kim Berg. Swymi korzeniami sięga sposobu myślenia o pacjentach i metod ich leczenia Miltona Ericksona oraz niektórych metod pracy w Mental Research Institute w Palo Alto (USA). W Polsce jako podejście psychoterapeutyczne pojawiło się w 1990 roku.

Więcej informacji znaleźć można w artykule mojego autorstwa.

Psychoterapia ericksonowska

Zachęcam do przeczytania wywiadu z psychoterapeutą ericksonowskim, Katarzyną Szymańską, która opisuje istotę tego podejścia.